Nhận Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy

Khi người đàn ông khóc.
Trả lời
Khách

Nhận Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy

Gửi bài gửi bởi Khách » T.Bảy Tháng 12 31, 2016 1:05 pm

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà HH1C – Phòng 1226 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội

Điện thoại : +84(4) 36419720 – Fax: +84(4) 36419719
Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo; 0963.500.911 – 0915.500.911)
Email: [email protected][email protected]
Các lĩnh vực hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, bao gồm:

- Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;

- Chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:


  • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày tết, lễ).

Bước 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

Ø Đơn đề nghị cấp lại (Mẫu số PC23), kèm theo tài liệu chứng minh đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trước đó.

Ø 01 ảnh màu cỡ 3x4cm.

- Số lượng: 02 (hai) bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy nhưng đã mất chứng chỉ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có tài liệu chứng minh đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trước đó.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.Mọi chi tiết về lớp học phòng cháy chữa cháy và cấp chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy;

Liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

CS 1: Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà HH1C – Phòng 1226 – Bán Đảo Linh Đàm – TP.Hà Nội

Điện thoại : +84(4) 36419720 – Fax: +84(4) 36419719
Hotline: ( A Hiếu trưởng phòng đào tạo; 0963.500.911 – 0915.500.911)
Email: [email protected][email protected]

Trả lời

Quay về “Người xấu - việc xấu”